...utemeljeno 1990...

Cjenik

Cijene knjigovodstvenih usluga ovise o tome dali ste trgovačko društvo ili obrt,  te ovisno o  djelatnosti kojom se bavite  i temelje se prema :

  • količini  dokumentacije za obradu
  • broju zaposlenih
  • dali ste u sustavu PDV-a
  • ostalim uslugama u dogovoru sa Vama

Paušalne cijene knjigovodstvenih usluga po djelatnostima:

Poduzeća

  • Usluge od 500,00 kn
  • Ostale djelatnosti od 1.000,00 kn

Obrti

  • Usluge od 400,00 kn
  • Ostale djelatnosti od 800,00 kn

Cijene su izražene bez PDV-a.
Točnu cijenu naših usluga možemo formirati nakon razgovora sa Vama.