...utemeljeno 1990...

Knjigovodstvene usluge za poduzeća:

   
 • Izrada prijedloga kontnog plana
 • Vođenje financijskog knjigovodstva dnevnik i glavna knjiga
 •   
 • Knjiga izlaznih i ulaznih računa
 •   
 • Vođenje evidencije nematerijalne i materijalne imovine (osnovnih sredstava)
 •   
 • Materijalno knjigovodstvo
 •   
 • Robno knjigovodstvo
 •   
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 •   
 • Porez na dodanu vrijednost
 •   
 • Obračun plaća i naknada sa svim popratnim izvještajima
 •   
 • Putni nalozi
 •   
 • Statistički izvještaji (tromjesečni i godišnji)
 •   
 • Godišnji obračun (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tokovi, bilješke)
 •   
 • Prijava poreza na dobit
 •   
 • Obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl.
 •   
 • Sve ostale knjigovodstvene radnje koje nisu navedene u dogovoru sa klijentom