...utemeljeno 1990...

Za obrtnike koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost:

  • vodimo knjigu ulaznih i izlaznih računa
  • sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost